Szko豉 Podstawowa w Dzia這szy
e-dziennik As Matematyki 2014/15 As matematyki 2015/16 As Matematyki 2016/17 As Matematyki 2017/18 Galeria 2017/18 Do pobrania Nasza szko豉 Grono pedagogiczne 70-cio lecie SPwD Newsy 2016/17 Statut Szko造 Galeria Dla rodzic闚 Dru篡na Orl徠 As matematyki 18/19 Newsy 2017/18 Finanse RODO Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Ochrona danych osobowych Projekt unijny Szko豉 Marze Rekrutacja 2020/2021 Covid 19Wrzesie 26 2020 10:58:28
Nawigacja
e-dziennik
As Matematyki 2014/15
As Matematyki 2016/17
As Matematyki 2017/18
Galeria 2017/18
Nasza szko豉
Grono pedagogiczne
70-cio lecie SPwD
Newsy 2016/17
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
Nasza szko豉
Dla rodzic闚
Dru篡na orl徠
As matematyki 2018/2019
Newsy 2017/18
Szko豉 marze
Finanse
RODO
Projekt unijny Szko豉 Marze
Rekrutacja 2020/2021
Online
Go軼i Online: 1
Brak U篡tkownik闚 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik闚: 53
Najnowszy U篡tkownik: aventador
Covid 19

Procedury
PROCEDURY BEZPIECZE垶TWA OBOWI╴UJ。E
W SZKLE PODSTAWOWEJ W DZIAΜSZY
W CZASIE EPIDEMII OD 1-GO WRZE吉IA 2020
Procedury bezpiecze雟twa obowi您uj帷e w szkle podstawowej w Dzia這szy w czasie epidemii od 1-go wrze郾ia 2020r. skupiaj si wok馧 nast瘼uj帷ych punkt闚:
1. ORGANIZACJA ZAJ岊 W SZKOLE
• Do szko造 mo瞠 ucz瘰zcza ucze bez objaw闚 chorobowych sugeruj帷ych infekcj dr鏬 oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaj na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniowie mog by przyprowadzani do szko造 i z niej odbierani przez opiekun闚 bez objaw闚 chorobowych sugeruj帷ych infekcj.
Do szko造 mo瞠 wej嗆 tylko jeden opiekun z dzieckiem. Dotyczy to klas 0 – III w pierwszym tygodniu nauki. Od drugiego tygodnia rodzic nie wchodzi do budynku szko造 – wchodzi tylko dziecko.
• Przy wej軼iu do budynku szko造 wszystkie osoby maja obowi您ek dezynfekcji r彗.
• klasy 0-III do budynku szko造 wchodz g堯wnym wej軼iem, natomiast klasy 5 – 8 wchodz wej軼iem ewakuacyjnym.
• Opiekunowie odprowadzaj帷y dzieci wchodz do przestrzeni wsp鏊nej szko造, zachowuj帷 zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dzie熤i,
b) Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dzie熤i min. 1,5 m,
c) Dystans od pracownik闚 szko造 min. 1,5 m,
d) Opiekunowie powinni przestrzega obowi您uj帷ych przepis闚 prawa zwi您anych z bezpiecze雟twem zdrowotnym obywateli(m.in. stosowa 鈔odki ochronne: os這na ust i nosa, r瘯awiczki jednorazowe lub dezynfekcja r彗).
• Nale篡 zapewni sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odleg這嗆: poprzez: dziennik elektroniczny, telefon do sekretariatu szko造
• Rekomenduje si posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szko造) i dezynfekowanie go po u篡ciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometr闚 ni termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po ka盥ym u篡ciu.
• Je瞠li pracownik szko造 zaobserwuje u ucznia objawy mog帷e wskazywa na infekcj dr鏬 oddechowych, w tym w szczeg鏊no軼i gor帷zk, kaszel, nale篡 odizolowa ucznia w odr瑿nym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniaj帷 min. 2 m odleg這軼i od innych os鏏, i niezw這cznie powiadomi rodzic闚/opiekun闚 o konieczno軼i odebrania ucznia ze szko造 (rekomendowany w豉sny 鈔odek transportu).
• W miar mo磧iwo軼i rekomenduje si tak organizacj pracy i jej koordynacj, kt鏎a umo磧iwi zachowanie dystansu mi璠zy osobami przebywaj帷ymi na terenie szko造, szczeg鏊nie w miejscach wsp鏊nych i ograniczy gromadzenie si uczni闚 na terenie szko造 (np. r騜ne godziny przerw lub zaj耩 na boisku) oraz unikanie cz瘰tej zmiany pomieszcze, w kt鏎ych odbywaj si zaj璚ia ( uczniowie pozostaj w swoich klasach wraz z nauczycielem do momentu rozpocz璚ia nast瘼nych zaj耩.)
• Obowi您uj og鏊ne zasady higieny: cz瘰te mycie r彗 (po przyj軼iu do szko造 nale篡 bezzw這cznie umy r璚e), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Zaleca si ka盥orazowo korzystanie z maseczek podczas opuszczania klasy i przebywania na korytarzu lub innych pomieszczeniach szko造.
• Przedmioty i sprz皻y znajduj帷e si w sali, przybory do 獞icze (pi趾i, skakanki, obr璚ze itp.) wykorzystywane podczas zaj耩 nale篡 czy軼i lub dezynfekowa.
• Ucze posiada w豉sne przybory i podr璚zniki, kt鏎e w czasie zaj耩 mog znajdowa si na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we w豉snej szafce, je瞠li szko豉 posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymienia si przyborami szkolnymi mi璠zy sob. Kategorycznie zabrania si przynoszenia do szko造 zabawek i przedmiot闚 nie zwi您anych z edukacj.
• W sali gimnastycznej u篡wany sprz皻 sportowy oraz pod這ga powinny zosta umyte detergentem lub zdezynfekowane po ka盥ym dniu zaj耩, 獞iczenia nale篡 prowadzi w miar mo磧iwo軼i bezkontaktowe.
• Podczas realizacji zaj耩, w tym zaj耩 wychowania fizycznego i sportowych, w kt鏎ych nie mo積a zachowa dystansu, nale篡 ograniczy 獞iczenia i gry kontaktowe.
• Nale篡 wietrzy sale, cz窷ci wsp鏊ne (korytarze)co najmniej raz na godzin, w czasie przerwy, a w razie potrzeby tak瞠 w czasie zaj耩.
• Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczni闚 w interwa豉ch adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej ni co 45 min
• Zaleca si korzystanie przez uczni闚 z boiska szkolnego oraz pobyt na 鈍ie篡m powietrzu na terenie szko造, w tym w czasie przerw wed逝g ustalonego wcze郾iej harmonogramu z uwzgl璠nieniem dystansu spo貫cznego.
• Zaj璚ia 鈍ietlicowe odbywaj si w salach lekcyjnych po wcze郾iejszej dezynfekcji. Obowi您uj zasady dezynfekcji r彗, wietrzenia sali i dystansu spo貫cznego
• Personel szkolny, pracownicy administracji oraz obs逝gi sprz徠aj帷ej zobowi您ani s ograniczy kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
• Zaj璚ia pozalekcyjne oraz funkcjonowanie biblioteki szkolnej odbywa si wed逝g obowi您uj帷ych zasad zgodnie z obowi您uj帷ymi procedurami.
• Nale篡 ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzgl璠niaj帷 konieczny okres 1 dnia kwarantanny dla ksi捫ek i innych materia堯w przechowywanych w bibliotekach.
• Rezygnacja z wyj嗆 grupowych oraz wycieczek szkolnych.
2. HIGIENA , CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZE I POWIERZCHNI
• Przy wej軼iu g堯wnym nale篡 umie軼i numery telefon闚 do w豉軼iwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddzia逝 zaka幡ego szpitala i s逝瘺 medycznych.
• Nale篡 regularnie my r璚e wod z myd貫m oraz dopilnowa, aby robili to uczniowie, szczeg鏊nie po przyj軼iu do szko造, przed jedzeniem, po powrocie ze 鈍ie瞠go powietrza i po skorzystaniu z toalety.
• Obowi您uje monitoring codziennych prac porz康kowych, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem utrzymywania w czysto軼i sal zaj耩, pomieszcze sanitarnohigienicznych, ci庵闚 komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– por璚zy, klamek i powierzchni p豉skich, w tym blat闚 w salach i w pomieszczeniach spo篡wania posi趾闚, klawiatur, w陰cznik闚.
• Przeprowadzaj帷 dezynfekcj, nale篡 軼i郵e przestrzega zalece producenta znajduj帷ych si na opakowaniu 鈔odka do dezynfekcji. Wa積e jest 軼is貫 przestrzeganie czasu niezb璠nego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszcze i przedmiot闚, tak aby uczniowie nie byli nara瞠ni na wdychanie opar闚 鈔odk闚 s逝膨cych do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych nale篡 wywiesi plakaty z zasadami prawid這wego mycia r彗, a przy dozownikach z p造nem do dezynfekcji r彗 –instrukcje dezynfekcji.
• Nale篡 na bie膨co dba o czysto嗆 urz康ze sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcj lub czyszczenie z u篡ciem detergentu.
• Uczniowie i pracownicy u篡waj帷y masek lub r瘯awic jednorazowych zobowi您ani s wyrzuca je do wyznaczonego pojemnika.
3. DRUGIE 吉IADANIE W SZKOLE
• Korzystanie z posi趾闚 powinno odbywa si w miejscach do tego przeznaczonych organizacyjnych - spo篡wanie posi趾闚 przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spo篡cia posi趾u.
• Wielorazowe naczynia i sztu熯e nale篡 my w gor帷ej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzy.
• 4. POST襾OWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKA浩NIA COVID-19 UCZNIA I PRACOWNIKA SZKOΧ:
• Do pracy w szkole mog przychodzi jedynie osoby, bez objaw闚 chorobowych sugeruj帷ych infekcji dr鏬 oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaj na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Od 1 wrze郾ia 2020r zaj璚ie w szkole odbywaj si stacjonarnie. W przypadku stwierdzenia u ucznia lub kogo z jego domownik闚 zaka瞠niem covid-19 zaj璚ia przechodz w tryb hybrydowy ( dotyczy to klasy do kt鏎ej ucz瘰zcza ucze).
• W miar mo磧iwo軼i podczas organizowania pracy pracownikom powy瞠j 60. roku 篡cia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, kt鏎e zaliczaj osob do grupy tzw. podwy窺zonego ryzyka, nale篡 zastosowa rozwi您ania minimalizuj帷e ryzyko zaka瞠nia (np. nieanga穎wanie w dy簑ry podczas przerw mi璠zylekcyjnych, a w przypadku pracownik闚 administracji w miar mo磧iwo軼i praca zdalna).
• Nale篡 wyznaczy i przygotowa (m.in. wyposa瞠nie w 鈔odki ochrony i p造n dezynfekuj帷y) pomieszczenie lub wydzieli obszar, w kt鏎ym b璠zie mo積a odizolowa* osob w przypadku zaobserwowania objaw闚 chorobowych.
1. Pracownicy szko造 powinni zosta poinstruowani, 瞠 w przypadku wyst徙ienia niepokoj帷ych objaw闚 choroby zaka幡ej powinni pozosta w domu i skontaktowa si telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska teleporad medyczn, a w razie pogarszania si stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformowa, 瞠 mog by zaka瞠ni koronawirusem.
2. W przypadku wyst徙ienia u pracownika b璠帷ego na stanowisku pracy niepokoj帷ych objaw闚 infekcji dr鏬 oddechowych powinien on skontaktowa si telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska teleporad medyczn).
3. Obszar, w kt鏎ym porusza si i przebywa pracownik z infekcj dr鏬 oddechowych, bezzw這cznie nale篡 podda gruntownemu sprz徠aniu, zgodnie z funkcjonuj帷ymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowa powierzchnie dotykowe (klamki, por璚ze, uchwyty itp.) oraz zastosowa si do indywidualnych zalece wydanych przez organy Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zaka瞠nia SARS-CoV-2 na terenie szko造 nale篡 stosowa si do zalece pa雟twowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje si ustalenie listy os鏏 przebywaj帷ych w tym samym czasie w cz窷ci/cz窷ciach podmiotu, w kt鏎ych przebywa豉 osoba podejrzana o zaka瞠nie i zalecenie stosowania si do wytycznych G堯wnego Inspektora Sanitarnego dost瘼nych na stronie https://www.gov.pl
/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnosz帷ych si do os鏏, kt鏎e mia造 kontakt z zaka穎nym.
• Zawsze w przypadku w徠pliwo軼i nale篡 zwr鏂i si do w豉軼iwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odby konsultacj lub uzyska porad. •

1. W ka盥ej sali lekcyjnej dost瘼ny jest p造n do dezynfekcji. Ka盥y kto wchodzi i wychodzi z sali jest zobowi您any do dezynfekcji r彗.
2. Uczniowie nie przechodz z klasy do klasy. Wszystkie lekcje s prowadzone w tej samej sali lekcyjnej.
3. W miar mo磧iwo軼i dzieci powinny siedzie od siebie w odleg這軼i 1,5m.
4. W czasie przerwy uczniowie pozostaj w klasach wraz z nauczycielem.
5. W czasie przerwy klasy nale篡 wywietrzy.
6. Co drug przerw sale lekcyjne powinny by zdezynfekowane.
7. Uczniowie nie mog wymienia si przyborami szkolnymi.
8. W oddziale przedszkolnym po sko鎍zonej zabawie dzieci odk豉daj zabawki do specjalnie wyznaczonego pojemnika w celu dezynfekcji.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 瞠by m鏂 dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dost瘼ne tylko dla zalogowanych U篡tkownik闚.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, 瞠by m鏂 dodawa oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

aventador
14/05/2019 08:29
haha

aventador
27/02/2019 10:21
wali

aventador
08/01/2019 09:56
xd

aventador
24/05/2018 11:28
//

aventador
24/05/2018 11:22
ko這dziej

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
patrzaj

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
;;;;;

xaxaxaxa
19/04/2018 11:16
l

Copyright © 2006


Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie