Szko豉 Podstawowa w Dzia這szy

鈔oda, Grudzie 19, 2018  
Nawigacja
e-dziennik
As Matematyki 2014/15
As Matematyki 2016/17
As Matematyki 2017/18
Galeria 2017/18
Nasza szko豉
Grono pedagogiczne
70-cio lecie SPwD
Newsy 2016/17
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
Nasza szko豉
Dla rodzic闚
Dru篡na orl徠
As matematyki 2018/2019
Newsy 2017/18
Projekt unijny Szko豉 Marze
Projekt unijny Szko豉 Marze
Szko豉 marze
Online
Go軼i Online: 2
U篡tkownicy Online: adminSP

Zarejestrowanch Uzytkownik闚: 53
Najnowszy U篡tkownik: aventador
Ochrona danych osobowych
O鈍iadczenie dotycz帷e ochrony danych Stan na maj 2018
Na podstawie niniejszego o鈍iadczenia o ochronie danych osobowych chcieliby鄉y w spos鏏 przejrzysty poinformowa wszystkich odwiedzaj帷ych nasz stron internetow o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczy o przys逝guj帷ych Pa雟twu prawach.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady mo磧iwe bez podawania danych osobowych. Je郵i dane pobierane s automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane s zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotycz帷ymi ochrony danych osobowych.
Je郵i przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgod niezb璠n do przetwarzania danych.
Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustalili鄉y 鈔odki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwy窺zego poziomu ochrony Pa雟twa danych osobowych.
1. Dane kontaktowe jednostki:
Administratorem Danych Osobowych jest:
El瘺ieta Rybak
Magdalena Kazimierczak
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Sebastian KOPACKI
inspektor.rodo@gmail.com
2. Prawa dotycz帷e danych osobowych os鏏, kt鏎ych one dotycz.
Je郵i macie Pa雟two pytania dotycz帷e swoich danych osobowych, mo瞠cie si Pa雟two do nas w ka盥ej chwili zwr鏂i pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.
Zgodnie z RODO macie Pa雟two nast瘼uj帷e prawa:
Prawo do informacji (art. 15 RODO).
W ka盥ym momencie macie Pa雟two prawo uzyska informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odno郾ie Pa雟twa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak r闚nie jak d逝go i wed逝g jakich kryteri闚 dane te s przechowywane i czy w zwi您ku z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Pa雟two prawo dowiedzie si, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorc闚 dane zosta造 ujawnione lub s jeszcze ujawniane; w szczeg鏊no軼i w przypadku odbiorc闚 w krajach trzecich lub organizacji mi璠zynarodowych. W tym przypadku macie Pa雟two r闚nie prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w zwi您ku z przekazywaniem Pa雟twa danych osobowych.
Opr鏂z prawa do z這瞠nia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odno郾ie pochodzenia Pa雟twa danych macie Pa雟two prawo do ich usuni璚ia, korekty, jak r闚nie prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotycz帷ego przetwarzania Pa雟twa danych osobowych. We wszystkich wy瞠j wymienionych przypadkach macie Pa雟two prawo do 膨dania od Administratora Danych bezp豉tnej kopii swoich danych osobowych, kt鏎e przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o kt鏎e Pa雟two wnioskujecie lub kt鏎e wykraczaj poza prawo do informacji danej osoby, jeste鄉y uprawnieni do pobierania stosownej op豉ty administracyjnej.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
Macie Pa雟two prawo do 膨dania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzgl璠niaj帷 cele przetwarzania – prawo do 膨dania uzupe軟ienia niepe軟ych danych osobowych.v Je郵i chcieliby軼ie Pa雟two skorzysta z prawa do sprostowania danych, mo瞠cie Pa雟two zwr鏂i si w ka盥ej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezb璠nej korekty.
Prawo do usuni璚ia danych (art. 17 RODO).
Macie Pa雟two prawo 膨da natychmiastowego usuni璚ia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczeg鏊no軼i wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest ju konieczne, gdy Pa雟two odwo豉li軼ie zgod na przetwarzanie danych, gdy Pa雟twa dane s przetwarzane niezgodnie z prawem lub zosta造 pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowi您ek prawny do usuni璚ia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.
Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przewa瘸j帷e prawo do swobodnego wyra瘸nia opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezb璠ne do spe軟ienia zobowi您ania prawnego (np. obowi您k闚 przechowywania), usuni璚ie danych nie jest mo磧iwe z tytu逝 ci捫帷ych na AD obowi您kach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych s逝篡 dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszcze prawnych.
Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).
Macie Pa雟two prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Pa雟two poprawno嗆 danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Pa雟two usuni璚ia swoich danych osobowych i 膨dacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnie lub sprzeciwili軼ie si Pa雟two przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dop鏦i nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewy窺zaj Pa雟twa interesy.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Macie Pa雟two prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekaza je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, je郵i np. istnieje zgoda z Pa雟twa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego post瘼owania.
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
Macie Pa雟two prawo do wyra瞠nia w ka盥ej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do cel闚 bezpo鈔edniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba 瞠 mo瞠my przed這篡 przekonuj帷e i wymagaj帷e ochrony dowody dotycz帷e przetwarzania danych, kt鏎e to dowody przewy窺zaj Pa雟twa interesy, prawa i wolno軼i.
Ponadto nie mo瞠cie Pa雟two skorzysta ze swojego prawa do wyra瞠nia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Przys逝guje Pa雟twu prawo do sk豉dania skargi do w豉軼iwego organu nadzoru, je郵i uwa瘸cie, 瞠 w przypadku przetwarzania Pa雟twa danych osobowych dosz這 do naruszenia.
Prawo do wycofania zgody w zwi您ku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).
Udzielon zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych mo瞠cie Pa雟two odwo豉 w ka盥ym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to r闚nie odwo豉nia o鈍iadcze o wyra瞠niu zgody, kt鏎ych nam udzielono przed wej軼iem w 篡cie rozporz康zenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Podstawa prawna przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w zwi您ku, z kt鏎ym pozyskujemy zgod os鏏, kt鏎ych dane s przetwarzane, podstaw prawn stanowi art. 6 ust. 1a RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezb璠nych do wykonania umowy, w kt鏎ej stron umowy jest osoba, kt鏎ej dane s przetwarzane, podstaw prawn stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje r闚nie zdarzenia dotycz帷e przetwarzania danych, kt鏎e s niezb璠ne do realizacji dzia豉 sprzed zawarcia umowy.
Je郵i przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spe軟ienia zobowi您ania prawnego, kt鏎emu podlega nasze przedsi瑿iorstwo, podstaw prawn stanowi art. 6 ust. 1c RODO. Je郵i przetwarzanie danych jest niezb璠ne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsi瑿iorstwa lub osoby trzeciej oraz je郵i interesy, podstawowe prawa i wolno軼i osoby, kt鏎ej dotyczy przetwarzanie danych, nie przewy窺zaj interesu wymienionego w pierwszej kolejno軼i, wtedy podstaw prawn do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsi瑿iorstwa le篡 w realizacji naszej dzia豉lno軼i handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpiecze雟twa naszej oferty internetowej.
4. Przekazywanie danych osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczaj帷e poza ramy wskazane w niniejszym o鈍iadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji 膨danej us逝gi.
Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowi您ania prawnego. Zdarza si to wtedy, gdy jednostki pa雟twowe (np. organy 軼igania spraw karnych) prosz w formie pisemnej o informacj lub istnieje zarz康zenie s康u. Pa雟twa dane osobowe nie s przekazywane tzw. pa雟twom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.
Jako jednostka 鈍iadoma odpowiedzialno軼i w ramach obowi您k闚 i oferowanych przez nas us逝g oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania os鏏 odwiedzaj帷ych nasz stron.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 瞠by m鏂 dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dost瘼ne tylko dla zalogowanych U篡tkownik闚.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, 瞠by m鏂 dodawa oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

aventador
24/05/2018 11:28
//

aventador
24/05/2018 11:22
ko這dziej

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
patrzaj

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
;;;;;

xaxaxaxa
19/04/2018 11:16
l

Copyright © 2006

208429 Unikalnych wizyt  
  Powered by   powered by php-fusion v6.01.6 2003-2005
  Theme Cells v1.00   Design by Nick56

Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie