Zarz康zenie Dyrektora Szko造
Dodane przez adminSP dnia Maj 27 2020 16:19:32
Zarz康zenie Nr 10/ 2019-2020

Dyrektora Szko造 Podstawowej w Dzia這szy z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Szko造 Podstawowej w Dzia這szy
w okresie stanu epidemii- w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Zarz康zenie Nr 326/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syc闚 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania szk馧 od 25 maja 2020r. w okresie stanu epidemii

na podstawie art.8 ust.15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo O鈍iatowe( Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.), 4d rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID- 19 zarz康za si, co nast瘼uje:

1.

1. organizacj zaj耩 opieku鎍zo –wychowawczych z elementami dydaktyki dla uczni闚 klas I- III, oddzia逝 przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzia這szy w okresie od dnia 25 maja 2020 r. wraz z konsultacjami dla uczni闚 klasy VIII, od 1.06.2020 konsultacje dla uczni闚 wszystkich klas po wcze郾iejszym zg這szeniu przez rodzica, opiekuna prawnego i podpisaniu obowi您uj帷ych procedur.

2. w Szkole Podstawowej w Dzia這szy b璠zie kontynuowana nauka zdalna w dotychczasowej formie, z wykorzystaniem metod i technik kszta販enia na odleg這嗆.

2.

Zarz康zenie podlega og這szeniu na stronie internetowej Szko造 Podstawowej w Dzia這szy oraz na tablicy og這sze Przedszkola/oddzia逝 przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzia這szy .

3.

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania.

Magdalena Kazimierczak