Informacja
Dodane przez adminSP dnia Maj 22 2020 18:10:11
Zmiany w organizacji pracy szkoły od dnia 25.05.02020r.

I. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III

Udział ucznia w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych jest możliwy, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru wychowawcy klasy, co najmniej 3 dni wcześniej.

Uczniowie przebywać będą w szkole pod opieką nauczyciela świetlicy. W czasie pobytu w placówce realizowane będą zajęcia dydaktyczne z plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego. Pozostałe edukacje (matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą i informatyczną) uczniowie ci nadal zobowiązani są realizować zdalnie.
Realizacja nauki zdalnej dla pozostałych uczniów przebiegać będzie na dotychczasowych zasadach.

II. Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Konsultacje dla klas ósmych mające na celu wsparcie uczniów w nauce oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie będą mogli przebywać na terenie szkoły wyłącznie w czasie przewidzianych dla nich konsultacji. Po skończonych konsultacjach należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.

Pobyt na terenie szkoły zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie stanu epidemii.