Zarz康zenie Dyrektora Szko造
Dodane przez adminSP dnia Maj 06 2020 16:36:21
Zarz康zenie Nr 7/ 2019-2020

Dyrektora Szko造 Podstawowej w Dzia這szy
z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zaj耩 w Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej* w Szkole Podstawowej w Dzia這szy w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Zarz康zenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syc闚 z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddzia堯w przedszkolnych na terenie Gminy Syc闚 od 06 maja 2020 r. oraz 18 ust. 2 pkt 2 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny w publicznych i niepublicznych szko豉ch i plac闚kach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z p騧n. zm.), 4b pkt 1 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), 14 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczeg鏊nych rozwi您a
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty w zwi您ku
z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadz帷ego zarz康zam, co nast瘼uje:

1.

1. Zawiesza si na czas oznaczony prowadzenie dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej oddzia逝 przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Dzia這szy w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zaj耩, o kt鏎ym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddzia逝 przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Dzia這szy s prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta販enia na odleg這嗆.

2.

Zarz康zenie podlega og這szeniu na stronie internetowej Szko造 Podstawowej w Dzia這szy oraz na tablicy og這sze Przedszkola/oddzia逝 przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Dzia這szy .

3.

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania.