Szkoła Podstawowa w Działoszy
e-dziennik As Matematyki 2014/15 As matematyki 2015/16 As Matematyki 2016/17 As Matematyki 2017/18 Galeria 2017/18 Do pobrania Nasza szkoła Grono pedagogiczne 70-cio lecie SPwD Newsy 2016/17 Statut Szkoły Galeria Dla rodziców Drużyna Orląt As matematyki 18/19 Newsy 2017/18 Finanse RODO Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Ochrona danych osobowych Projekt unijny Szkoła Marzeń Rekrutacja 2020/2021 Covid 19Czerwiec 12 2021 23:51:02
Nawigacja
e-dziennik
As Matematyki 2014/15
As Matematyki 2016/17
As Matematyki 2017/18
Galeria 2017/18
Nasza szkoła
Grono pedagogiczne
70-cio lecie SPwD
Newsy 2016/17
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
VII Internetowy Gminny Konkurs Matematyczny „As Matematyki”
Nasza szkoła
Dla rodziców
Drużyna orląt
As matematyki 2018/2019
Newsy 2017/18
Szkoła marzeń
Finanse
RODO
Projekt unijny Szkoła Marzeń
Rekrutacja 2020/2021
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 55
Najnowszy Użytkownik: Marek
Witamy

Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Działoszy.
Szkoła przyjazna środowisku.

Zmiana strony internetowej szkoły

Nastapiła zmiana strony internetowej

Szkoły Podstawowej w Działoszy


www.spdzial.szkolnastrona.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Działoszy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej w Działoszy


Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat"
– Ludwik Pasteur


Rozpoczęcie roku szkolnego odbedzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego według wytycznych:

1.Msza św. w kościele godz. 9.00

2.Spotkanie z wychowawcami klas na boisku szkolnym.godz.10.00

3.Klasy 0-3 wchodzą do szkoły wejściem głównym

4.Klasy 5-8 wchodzą do szkoły wejściem ewakuacyjnym

5.Najmłodsi- uczniowie klasy 0-I do szkoły wchodzą z 1 rodzicem, pozostali samodzielnie pod opieką wychowawcy.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Ze względu na COVID-19 w tym roku zakończenie będzie wyglądało inaczej niż zwykle. Z myślą o dobru i zdrowiu nas wszystkich, bardzo prosimy o zachowanie odpowiedzialności i ostrożności.
Ponieważ obowiązuje nas reżim sanitarny prosimy przestrzegać ustalonych godzin, nie przychodzić wcześniej, nie grupować się, a po rozdaniu świadectw jak najszybciej rozejść się do domów. Osoby, które nie zdecydują się na odbiór osobisty świadectwa, mogą to zrobić w terminie późniejszym w sekretariacie szkoły.

Masza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w czwartek 25 czerwca o godzinie 17.00

Rozdanie świadectw odbędzie się dnia 26 czerwca w piątek o godzinie:

Oddział przedszkolny: 8.00

Klasa I: 8.30

Klasa II: 9.00

Klasa IV: 9.30

Klasa V: 10.00

Klasa VI: 10.30

Klasa VII: 11.00

Klasa VIII: 11.30
Konkurs Uczę się bezpiecznie żyć
W roku szkolny 2019/2020 nasza szkoła wzięła udział w
XVI Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży
„Uczę się bezpiecznie żyć”
Pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser – Dudy


Szkoła zajęła w konkursie 1 Miejsce w kategorii klas 7-8

i zdobyliśmy tytuł


Mistrza w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego

oraz puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć” w roku 2020 za główny priorytet postrzega kształtowanie wrażliwości środowiskowej młodego człowieka. Uczeń wrażliwy środowiskowo nie jest obojętny na potrzebę pomocy innym ludziom i środowisku naturalnemu, jest też wrażliwy na swoje bezpieczeństwo oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo ekologiczne.
Zarządzenie Dyrektora Szkoły
Zarządzenie Nr 10/ 2019-2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Działoszy
w okresie stanu epidemii- w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Zarządzenie Nr 326/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania szkół od 25 maja 2020r. w okresie stanu epidemii

na podstawie art.8 ust.15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe( Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.), § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. organizację zajęć opiekuńczo –wychowawczych z elementami dydaktyki dla uczniów klas I- III, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Działoszy w okresie od dnia 25 maja 2020 r. wraz z konsultacjami dla uczniów klasy VIII, od 1.06.2020 konsultacje dla uczniów wszystkich klas po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica, opiekuna prawnego i podpisaniu obowiązujących procedur.

2. w Szkole Podstawowej w Działoszy będzie kontynuowana nauka zdalna w dotychczasowej formie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Działoszy oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Działoszy .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Magdalena Kazimierczak


Informacja
Zmiany w organizacji pracy szkoły od dnia 25.05.02020r.

I. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III

Udział ucznia w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych jest możliwy, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru wychowawcy klasy, co najmniej 3 dni wcześniej.

Uczniowie przebywać będą w szkole pod opieką nauczyciela świetlicy. W czasie pobytu w placówce realizowane będą zajęcia dydaktyczne z plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego. Pozostałe edukacje (matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą i informatyczną) uczniowie ci nadal zobowiązani są realizować zdalnie.
Realizacja nauki zdalnej dla pozostałych uczniów przebiegać będzie na dotychczasowych zasadach.

II. Konsultacje dla uczniów klas ósmych

Konsultacje dla klas ósmych mające na celu wsparcie uczniów w nauce oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie będą mogli przebywać na terenie szkoły wyłącznie w czasie przewidzianych dla nich konsultacji. Po skończonych konsultacjach należy niezwłocznie opuścić teren szkoły.

Pobyt na terenie szkoły zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie stanu epidemii.
Zarzadzenie
Zarządzenie Nr 8/ 2019-2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej* w Szkole Podstawowej w Działoszy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Syców od 06 maja 2020 r. oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Działoszy w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Działoszy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Działoszy oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Działoszy .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły
Zarządzenie Nr 7/ 2019-2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy
z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej* w Szkole Podstawowej w Działoszy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Syców od 06 maja 2020 r. oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Działoszy w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Działoszy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Działoszy oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Działoszy .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Próbny egzamin ósmoklasisty
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych
od 30 marca do 1 kwietnia br.Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.Informacja jest opublikowana również na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasistyInformacja
Witam!
Na Dysku Google został utworzony folder o nazwie SZKOŁA, w którym znajdują się foldery klas, żebyśmy mogli w prosty sposób, w jednym miejscu, udostępniać Wam drodzy uczniowie pliki.
Proszę skopiować ten link i wkleić do swojej przeglądarki internetowej.

https://drive.google.com/open?id=197RZCRikiYKJMy6-XcYeDQJTmcK5QBPj

To kolejna forma naszej komunikacji z Wami.
Ten nadzwyczajny czas wymaga od nas wszystkich zaangażowania i systematyczności. Powodzenia!

InformacjaDrodzy uczniowie.
Aby pomóc Wam w zrozumieniu zadanego materiału czy w celu rozwiązania problemów, niejasności, stworzyliśmy dla Was grupy/klasy na Facebooku.
Bardzo prosimy by wysłać zaproszenie pod ten link:
https://www.facebook.com/przyrodatechnika.plastykaedb.9
Jest to link do profilu, którego dostęp mają wszyscy Wasi nauczyciele. Po zaakceptowaniu Waszego zaproszenia, nauczyciele zaproszą Was do odpowiednich grup/klas.
Wierzymy, że ta forma komunikacji będzie łatwiejsza, bardziej satysfakcjonująca oraz będzie sprzyjała nauce.Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

aventador
14/05/2019 08:29
haha

aventador
27/02/2019 10:21
walić

aventador
08/01/2019 09:56
xd

aventador
24/05/2018 11:28
//

aventador
24/05/2018 11:22
kołodziej

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
patrzaj

xaxaxaxa
19/04/2018 11:17
;;;;;

xaxaxaxa
19/04/2018 11:16
l

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie